Προσφέρονται μαθήματα για πρακτικούς ιεροψάλτες;

Το Σχολείον -εδώ και δέκα περίπου χρόνια- προσπαθώντας να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες προσφέρει στον τομέα της εκκλησιαστικής μουσικής μαθήματα για πρακτικούς ιεροψάλτες. Μέσω ενός ειδικού προγράμματος σπουδών προσανατολισμένο στις πρακτικές ανάγκες των ενοριών παρέχει με συνέπεια και υπευθυνότητα στον ενδιαφερόμενο την απαιτούμενη κατάρτιση. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει και μουσική σημειογραφία ως ένα επίπεδο.

Εκπαίδευση & διδασκαλία μέσω διαδικτύου

ενδιαφέρομαι