Σχολείον Ψαλτικής

    Greek
      

Δοξαστικό των αίνων της Οσιομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, μέλος των μαθητών του "Σχολείου Ψαλτικής", ήχος πλ. α'

Print

Το παρόν δοξαστικό των αίνων της εορτής της Οσιομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, μελοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2010 από το δεύτερο τμήμα μελοποιΐας του Σχολείου Ψαλτικής.

Όπως έχουμε αναφέρει, τα τμήματα μελοποιΐας του Σχολείου Ψαλτικής, δουλεύουν πάνω στη μελοποιητική πρακτική που ακολουθούσε ο Πέτρος Λαμπαδάριος, ο Πελοποννήσιος. Ο Πέτρος, χρησιμοποιεί πολύ συγκεκριμένες μουσικές θέσεις, ανάλογα με το μέτρο και τον τονισμό των λέξεων, το φθόγγο στον οποίο καταλήγει η «θέση» κ. ά.  Έτσι, οι μαθητές, αφού μάθουν ορισμένα πράγματα για τη δομή που πρέπει να έχει ένα ιδιόμελο και με βάση την εμπειρία τους, συνθέτουν αυτές τις θέσεις έτσι ώστε να «δέσουν» μεταξύ τους. Τη σημαντική δουλειά της συλλογής και καταγραφής των μουσικών θέσεων ανά ήχο και ανά φθόγγο έχει αναλάβει ο καθηγητής Κων/νος Φωτόπουλος, δουλειά την οποία ξεκίνησε στη Ρωσία όπου υπήρχε έντονη η ανάγκη μελοποίησης των ύμνων στα σλαβικά. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, που δίνει νέα πνοή στον τομέα της μελοποιΐας και μας υποδεικνύει ότι εκτός της μουσικής καλλιτεχνίας και έμπνευσης του -κάθε- δημιουργού, υπάρχουν κανόνες στη μελοποιΐα, τους οποίους οι παλαιοί τηρούσαν απαρεγκλίτως. 

 
You are here:

Latest News

Music Preparatory class

The music preparatory class of Sholeion Psaltikis is a class focused on children from 3,5 to 6 years old. Children at this age are hungry for knowledge and they want to explore the world. Because of that everything we show them with delectable way they understand it very easy and quick. At this hungry we rely with purpose to open the music horizons of the children. For more details press here.

Πόσο συχνά ακούτε ελληνική παραδοσιακή μουσική;
 

Tampouras - Lute from Konstantinople - Byzantine music

Acquire a deep knowledge of Byzantine music with the help of a traditional music instrument. For more informations see here.