28-06-2016. Αναλυτική βαθμολογία για τις καλύτερες μουσικές συνθέσεις του 3ου Διαγωνισμού Μελοποιίας 2016

Εκτύπωση

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις αναλυτικές βαθμολογίες των μελών της κριτικής επιτροπής για τις καλύτερες μουσικές συνθέσεις του Διαγωνισμού (δώδεκα λόγω ισοβαθμίας).