11-07-2016. Διευκρίνηση για την απονομή των βραβείων του 3ου Διαγωνισμού Μελοποιίας

Εκτύπωση

Μετά το πέρας του 3ου Διαγωνισμού Μελοποιίας και τη διεξαγωγή της εκδήλωσης κατά την οποία ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και βραβεύτηκαν οι αριστεύσαντες, ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, το βραβείο που δεν παραλήφθηκε από τον ένα εκ των τριών ισοβαθμησάντων στην πρώτη θέση, κ. Θεόδωρο Ζιώγα, θα παραχωρηθεί στους επόμενους διακριθέντες.

Πιο συγκεκριμένα, το χρηματικό ποσό των διακοσίων ευρώ (200€) θα λάβει ο κ. Γεώργιος Σωφρονίου (Κύπρος), με βαθμό 8,5 ενώ από εκατό ευρώ (100€) θα λάβουν οι κκ. Πασχάλης Μάνος (Θεσσαλονίκη) και Νικόλαος Μάννης (παραβρέθηκε στην εκδήλωση), με βαθμό 8,33.