Στιχηρό ιδιόμελο, Προεόρτια των Φώτων (2 Ιανουαρίου), ήχος α'

Εκτύπωση


a