Παιδικό Τμήμα

Εκτύπωση

Παλαιότερα, η συμμετοχή μικρών παιδιών στους ψαλτικούς χορούς κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θεωρούνταν δεδομένη. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται από την παρατήρηση αγιογραφιών που απεικονίζουν ψάλτες, από μαρτυρίες γηραιών ψαλτών αλλά και από ηχογραφήσεις που καταγράφουν την πρόσφατη πρακτική των αναλογίων του πατριαρχικού ναού στην Κωνσταντινούπολη. Τα παιδιά με τις λεπτές φωνές τους γλυκαίνουν κατά κάποιον τρόπο το άκουσμα των ανδρικών φωνών ενώ με την ικανότητά τους να αφομοιώνουν γρήγορα και σε βάθος τη μουσική, την κάνουν σιγά-σιγά βίωμά τους, εντρυφούν στο ψαλτικό ύφος και θέτουν γερές βάσεις ώστε να εξελιχθούν στους αυριανούς ψάλτες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η σχολή μας αποφάσισε να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία της εκκλησιαστικής μας μουσικής στα μικρά παιδιά, ακολουθώντας ιδιαίτερο πρόγραμμα διδασκαλίας. Αρχικός σκοπός είναι η εξάσκηση και όξυνση της μουσικής αντίληψης των παιδιών, η από μέρους τους απομνημόνευση σύντομων ύμνων και σιγά-σιγά η εισαγωγή τους στο θεωρητικό μέρος της βυζαντινής μουσικής. Σε αντίθεση με τους ενήλικες τα παιδιά, αρχικά, ακολουθούν πιο ελαφρύ πρόγραμμα διδασκαλίας με την παρακολούθηση μόνο μίας ώρας μαθήματος την εβδομάδα.

Στα χρόνια λειτουργίας της Σχολής μας, τα παιδιά ανέπτυξαν μεταξύ τους φιλίες, πράγμα που κατέστησε τη διαδικασία της μάθησης πιο εύκολη και πιο ευχάριστη για όλους. Ένα επιπλέον κίνητρο ώστε να μελετήσουν ήταν και η συμμετοχή τους στην παιδική χορωδία, η οποία έψαλλε τόσο σε ακολουθίες όσο και σε εκδηλώσεις. Ειδικότερα στις ακολουθίες τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά είτε ισοκρατώντας είτε κανοναρχώντας είτε ψάλλοντας απλά μέλη είτε απαγγέλοντας ακόμα και τον «απόστολο».

 

Βίντεο από το παιδικό τμήμα:

Αναστάσιμα ευλογητάρια, ήχος πλ. α΄, εκδήλωση λήξης μαθημάτων, Ιούνιος 2010

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Άξιον εστίν, το "σύνηθες" , ήχος β΄, εκδήλωση λήξης μαθημάτων, Ιούνιος 2010

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Ηχητικά δείγματα από τη γιορτή λήξης των μαθημάτων, Ιούνιος 2009.

 

Αρχείο 1: Θεός Κύριος, Σώσον Κύριε τον λαόν σου, ήχος α'

Αρχείο 2: Αναβαθμοί, ήχος α΄

Αρχείο 3: Αναστάσιμα ευλογητάρια, ήχος πλ. α'

Αρχείο 4: Ν΄Ψαλμός, ήχος β΄

Αρχείο 5: Ο μονογενής Υιός, ήχος β΄

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.