Μουσική Προπαιδεία Σχολείου Ψαλτικής

Εκτύπωση

Το μάθημα θα περιλαμβάνει την εκμάθηση παραδοσιακών τραγουδιών και τροπαρίων βυζαντινής μουσικής καθώς και εκπαιδευτικά παιχνίδια, με στόχο την αφομοίωση των διάφορων μουσικών εννοιών όπως, για παράδειγμα, του τέμπο, της ρυθμικής αγωγής, του τονικού ύψους, της δυναμικής, της χροιάς και της διάρθρωσης μιας μουσικής σύνθεσης. Τα παιδιά θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στη μουσική και στη σιωπή αλλά και σε ήχους του περιβάλλοντος, ως προς τα στοιχεία της έντασης, της ταχύτητας, του παλμού, του ηχοχρώματος και της μουσικής δομής. Επίσης, να ακούν προσεκτικά μουσική, να ανταποκρίνονται και να αναγνωρίζουν μουσικά στοιχεία όπως τονικό ύψος, διάρκεια και ρυθμό.

Όσον αφορά στα εκπαιδευτικά παιχνίδια, θα γίνει κυρίως μια διεπιστημονική σύνδεση της μουσικής με άλλα γνωστικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος, με το οποίο θα έρθουν αντιμέτωπα τα παιδιά αφότου ξεκινήσουν το σχολείο όπως, για παράδειγμα, με το χορό, τα εικαστικά, το θέατρο, τη γλώσσα.

Επιπλέον, θα γίνει αναφορά και σε ένα μεγάλο μέρος των παραδοσιακών μουσικών οργάνων καθώς και αναφορές μέσα από παραμύθια για τα έθιμα και τις παραδόσεις των διάφορων περιοχών. Επίσης, θα υπάρχει και η επιλογή κατασκευών με θέμα τη μουσική.

 

Η δασκάλα,

Εμμέλεια Δαμανάκη