Πρόγραμμα Συνεδρίου Σχολείου Ψαλτικής, 17 και 18 Οκτωβρίου 2014.

Εκτύπωση

Εδώ μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου και σε μορφή pdf.