Μαθητικές Χορωδίες

 

Μετά την περίοδο της μεταφώνησης οι μικροί σπουδαστές του Σχολείου περνούν από την Παιδική Χορωδία στην αντίστοιχη με την Κατεύθυνσή τους Χορωδία των Μαθητών μαζί με τους ενήλικους σπουδαστές.

Η συμμετοχή τους αυτή στοχεύει στην ομαδική διδασκαλία μαθημάτων, την προαγωγή της συνεργασίας, την εξάσκηση στην συν-ψαλμωδία, την εκπαίδευση στο ισοκράτημα αλλά και στη διεύθυνση χορωδίας, προετοιμάζοντας τους σπουδαστές του Σχολείου για το αναλόγιο.

Τα μέλη που μελετά και ερμηνεύει η χορωδία είναι μέλη κλασικών αλλά και νεότερων συνθετών, πάντα με γνώμονα την προφορική παράδοση των μεγάλων πρωτοψαλτών του 20ού αιώνα.

Η Χορωδία Μαθητών συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Σχολείου Ψαλτικής, σε ακολουθίες, συναυλίες αλλά και σε κάθε είδους φιλανθρωπικές, καλλιτεχνικές κ.ά. εκδηλώσεις και δράσεις.

Τη διδασκαλία και διεύθυνση της Χορωδίας της Α΄ Κατεύθυνσης έχει αναλάβει ο Νικ. Μπουσδέκης, ενώ της Χορωδίας της Β΄ Κατεύθυνσης ο Κων. Φωτόπουλος, συνιδρυτής του Σχολείου Ψαλτικής.

 

 

 

Πληροφορίες-Επικοινωνία

ενδιαφέρομαι