ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΩΣΙΑΣ

 

Το 10ο αι. ο Βλαδίμηρος Α΄ στα πλαίσια του εκχριστιανισμού των υπηκόων του, προσκάλεσε ψάλτες από το Βυζάντιο για τη διδασκαλία της εκκλησιαστικής μουσικής. Αυτό μαρτυρείται και από τις ομοιότητες των πρώτων σημειογραφιών εκκλησιαστικής ρωσικής και βυζαντινής μουσικής. Ωστόσο οι ιστορικές συγκυρίες, με αποκορύφωμα τη βίαιη επιβολή της δυτικής μουσικής στην εκκλησιαστική λατρεία από το Μεγάλο Πέτρο (17ος αι.) οδήγησαν στην ολοκληρωτική καθιέρωση της πολυφωνικής μουσικής στη λατρεία.

Η επιφυλακτική ή και αρνητική στάση απέναντι στην ψαλτική και η άγνοια της ουσιαστικής της ταυτότητας εντάθηκε λόγω της λανθασμένης αντίληψης που καλλιεργήθηκε περί του τι συνιστά τη ρωσική παράδοση, της ατυχούς καταγραφής ψαλτικών μελών με δυτική σημειογραφία και της ταύτισης της εκκλησιαστικής κουλτούρας με το δυτικό πολιτισμό.

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις αρχέγονες μουσικές μορφές και φόρμες. Στο πλαίσιο αυτό ο εκδοτικός οίκος «Άγιον Όρος» προσκάλεσε το 2004 στη Μόσχα τον ιδρυτή του Σχολείου Ψαλτικής Κωνσταντίνο Φωτόπουλο να οργανώσει και να διδάξει στην πρώτη σχολή βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής. Το 2008 η σχολή αρχίζει να λειτουργεί ανεξάρτητα από τις εκδόσεις αποτελώντας άτυπο παράρτημα του Σχολείου Ψαλτικής με την ονομασία «псалтика».

Από το 2018 η σχολή λειτουργεί πλέον ως επίσημο παράρτημα του Σχολείου και μετονομάζεται σε «Σχολείον Ψαλτικής» («схолион псалтикис»). Τα μαθήματα γίνονται κυρίως από Ρώσους δασκάλους, απόφοιτους του Σχολείου Ψαλτικής, αλλά και από Έλληνες δασκάλους τόσο μέσω διαδικτύου όσο και με συστηματική φυσική παρουσία.  

Το «Σχολείον Ψαλτικής» στη Μόσχα συμμετέχει ενεργά σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες ενώ στα πλαίσιά του έχει δημιουργηθεί και χορωδία που συμμετέχει σε ακολουθίες, εκδηλώσεις, συναυλίες και ηχογραφήσεις εντός και εκτός Ρωσίας.

Στόχοι αυτής της προσπάθειας είναι η εκπαίδευση μιας νέας γενιάς ψαλτών πιστών στο παραδοσιακό εκκλησιαστικό ύφος, η διάδοση της εκκλησιαστικής μουσικής στη Ρωσία και η άρση των προκαταλήψεων που τη συνοδεύουν, αλλά και η προσαρμογή της ψαλτικής στα ρωσικά δεδομένα.

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών έχει ξεκινήσει στη Ρωσία μία πολύ μεγάλη προσπάθεια : μεταγραφές μουσικών κειμένων, νέες μελοποιήσεις, εξηγήσεις παλαιών χειρογράφων, μεταφράσεις θεωρητικών και ιστορικών κειμένων και άρθρων αλλά και συγγραφή πρωτότυπων κειμένων για διδακτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς.

Πλέον τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας έχουν αρχίσει να γίνονται ορατά. Το «Σχολείον Ψαλτικής» στη Ρωσία έχει πλήθος μαθητών που δραστηριοποιούνται ως δάσκαλοι ψαλτικής, δημιουργούν χορωδίες και διακονούν σε δικά τους αναλόγια εντός και εκτός Μόσχας, προβάλλοντας στους Ρώσους την ψαλτική ως τη γνήσια εκκλησιαστική μουσική των ορθοδόξων.

 

Πληροφορίες-Επικοινωνία

ενδιαφέρομαι