Ορχήστρα Μαθητών

Το «Σχολείον Ψαλτικής» αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη της βιωματικής συμμετοχής των σπουδαστών σε ένα μουσικό σχήμα δημιούργησε το 2016 την Ορχήστρα Μαθητών του Σχολείου, υπό τη διεύθυνση και διδασκαλία του Κυριάκου Γκουβέντα αρχικά για ένα έτος, και του Αναστασίου Πούλιου στη συνέχεια. Ο παραδοσιακός προσανατολισμός του Σχολείου μας και το οργανολόγιο της ορχήστρας οριοθετούν και το γενικό πλαίσιο στο οποίο κυμαίνεται το ρεπερτόριό της το οποίο αφορά τα διαφορετικά ιδιώματα διαφόρων γεωγραφικών τοπίων του ελλαδικού χώρου και της ευρύτερης Ανατολής.

Οι σπουδαστές παραδοσιακών οργάνων του Σχολείου μας συμμετέχουν στους διαφορετικούς σχηματισμούς της ορχήστρας ανάλογα με το όργανο, το ρεπερτόριο και το επίπεδό τους. Η δυνατότητα που τους δίνεται να εκφραστούν μουσικά σε πραγματικό χρόνο και να αναμετρηθούν με πραγματικούς μουσικούς πλουτίζει την εμπειρία τους και έχει θετικό αντίκτυπο στην εξέλιξή τους.

Για τη φετινή περίοδο υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές ομάδες-ορχήστρες που μελετούν συγκεκριμένες περιοχές και το ρεπερτόριό τους: Πόλη- Μικρά Ασία (Χάρης Λαμπράκης), Μακεδονία – Θράκη (Κυριάκος Ταπάκης), Κρήτη- Δωδεκάνησα (Ανδρέας Αρβανίτης), Καππαδοκία- Πόντος (Αναστάσιος Πούλιος).

Πληροφορίες-Επικοινωνία

ενδιαφέρομαι