Το «Σχολείον Ψαλτικής» είναι αναγνωρισμένο από το κράτος;

Το «Σχολείον Ψαλτικής» λειτουργεί ως Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αναγνωρισμένη από το κράτος (ΦΕΚ 243/β/02-02-2017) και παρέχει και τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών -Πτυχίο και Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής- αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Πληροφορίες-Επικοινωνία

ενδιαφέρομαι