Στα παραδοσιακά όργανα δίνονται πτυχία;

Δεν υπάρχουν αναγνωρισμένα πτυχία και διπλώματα στον τομέα της παραδοσιακής μουσικής στην Ελλάδα. Το Σχολείον έχει εκπονήσει ένα δικό του Πρόγραμμα Σπουδών και παρέχει πιστοποίηση σπουδών στους σπουδαστές του.
 

Πληροφορίες-Επικοινωνία

ενδιαφέρομαι