Προαπαιτούνται εισαγωγικές ή κατατακτήριες εξετάσεις για την εγγραφή μου στο Σχολείον;

Συνήθως όχι, αυτό γίνεται συνήθως σε περιπτώσεις σπουδαστών με προηγούμενες σχετικές σπουδές.

Πληροφορίες-Επικοινωνία

ενδιαφέρομαι