Αγρυπνία Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου

Αγρυπνία Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου (20.00 - 01.30).

Θα ψάλουν χορωδίες μαθητών του Σχολείου Ψαλτικής.

Εκπαίδευση & διδασκαλία μέσω διαδικτύου

ενδιαφέρομαι