Εκπαίδευση & διδασκαλία μέσω διαδικτύου

Το «Σχολείον Ψαλτικής», προκειμένου να διευκολύνει όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μαθήματα εκκλησιαστικής και παραδοσιακής μουσικής αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα φυσικής παρουσίας (κυρίως λόγω μεγάλης αποστάσεως), προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα εξ αποστάσεως (διαδικτυακά) κατόπιν συνεννόησης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.

Φόρμα Εγγραφής

Εκπαίδευση & διδασκαλία μέσω διαδικτύου

ενδιαφέρομαι