Σχολεῖον Ψαλτικῆς
Sholeion Psaltikis

Παρουσιάσεις σε Σχολεία

Το «Σχολείον Ψαλτικής» πιστό στον εκπαιδευτικό του χαρακτήρα και τον στόχο του για διάδοση της εκκλησιαστικής και παραδοσιακής μουσικής διοργανώνει παρουσιάσεις σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι δάσκαλοι της εκκλησιαστικής μουσικής και των παραδοσιακών οργάνων αλλά και οι χορωδίες και ορχήστρες του Σχολείου μας παρουσιάζουν πτυχές του πλούτου της μουσικής της πατρίδας μας. Μέσω οπτικοακουστικού υλικού αλλά και ζωντανής παρουσίας τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα παραδοσιακά όργανα, το λαϊκό παραδοσιακό τραγούδι και την εκκλησιαστική μουσική.  

Το πρόγραμμα παρουσιάσεων είναι ευέλικτο και διαμορφώνεται ανάλογα με την ηλικία, τις απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.  

Για περισσότερες πληροφορίεςεπικοινωνήστε μαζί μας.