Σχολεῖον Ψαλτικῆς
Sholeion Psaltikis

Εν ψαλτηρίω

Η χορωδία «Ἐν ψαλτηρίῳ» ιδρύθηκε το 2007 από τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο στην Αθήνα.  

Η αρχική σύνθεση της χορωδίας ήταν τα μέλη της τότε ψαλτικής παρέας, με τον νεανικό ενθουσιασμό και την αστείρευτη όρεξη. Με την πάροδο των ετών η χορωδία άρχισε να ενισχύεται από τους προχωρημένους σπουδαστές του Σχολείου Ψαλτικής αλλά και από άλλους ψάλτες με κοινές απόψεις περί της ψαλτικής.  

Βασικός σκοπός της χορωδίας είναι η προβολή της εκκλησιαστικής μας μουσικής μέσω της παρουσίασης μελών της βυζαντινής, μεταβυζαντινής και νεότερης περιόδου. Η μελέτη και ερμηνεία των μελών αυτών γίνεται με σεβασμό στη γραπτή αλλά και στην προφορική παράδοση των σπουδαιότερων ψαλτών του 20ού αιώνα ενώ η χορωδία παρουσιάζει το έργο της σε κάθε είδους σχετικές εκδηλώσεις αλλά και στις ιερές ακολουθίες, ψάλλοντας σε πανηγύρεις και αγρυπνίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Οι ισχυροί δεσμοί μεταξύ των μελών, το κοινό ψαλτικό υπόβαθρο, το υψηλό ψαλτικό επίπεδο, οι πρόβες και οι ατελείωτες ώρες συμψαλμωδίας στις ιερές ακολουθίες είναι στοιχεία που συντελούν στη διαμόρφωση του ύφους της χορωδίας.  

Η χορωδία μελετά μαθήματα παλαιών και νεότερων διδασκάλων της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης, της Θεσσαλονίκης και του Αγίου Όρους, προσπαθώντας να εντρυφήσει στο ύφος και στο πνεύμα κάθε εποχής και συνθέτη. 

Χοράρχες διατελούν εκ περιτροπής και οι δύο ιδρυτές της χορωδίας, Κωνσταντίνος Μπουσδέκης και Κωνσταντίνος Φωτόπουλος. 

Αναπληρωματικοί χοράρχες διατελούν οι δάσκαλοι εκκλησιαστικής μουσικής του Σχολείου Ψαλτικής. 

Ηχητικά της χορωδίας μπορείτε να βρείτε και στο κανάλι μας στο youtube.