Σχολεῖον Ψαλτικῆς
Sholeion Psaltikis

Παραδοσιακή Μουσική

Παραδοσιακή μουσική είναι εξ ορισμού η μουσική που παραδίδεται από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά. Συνήθως δεν είναι ποίημα κάποιου επώνυμου συνθέτη αλλά του ανώνυμου λαού. Από τον λαό γεννιέται, διαμορφώνεται και τελικά παραδίδεται σαν κληρονομιά στους επόμενους. Από τη φύση της λοιπόν αυτή η μουσική είναι βιωματική, έχει πρακτικό χαρακτήρα και διδάσκεται από τον δάσκαλο στον μαθητή στην πράξη. Ωστόσο, καθώς η ελληνική παραδοσιακή μουσική έχει ενταχθεί στο αστικό περιβάλλον και προκειμένου να μελετηθεί στο βάθος της είναι απαραίτητη η γνώση και της θεωρίας.   

Στο Σχολείον Ψαλτικής καλλιεργούμε όλα εκείνα τα στοιχεία που διατηρούν τον πρακτικό χαρακτήρα της μουσικής αυτής, όπως είναι η μουσική μνήμη, η ακουστική μάθηση κτλ. Παράλληλα όμως προτείνουμε ισχυρά και την γνώση του πενταγράμμου και της θεωρίας της. 

Το πρόγραμμα σπουδών του Σχολείου Ψαλτικής είναι διαμορφωμένο με βάση το πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και περιλαμβάνει -πέραν του ατομικού μαθήματος για το όργανο επιλογής- μια σειρά δευτερευόντων θεωρητικών μαθημάτων που στοχεύουν στην πιο ολοκληρωμένη και σφαιρική εκπαίδευση του μουσικού.  

Στο Σχολείον Ψαλτικής, η Καλλιτεχνική Διεύθυνση προτείνει σε κάθε σπουδαστή το πρόγραμμα σπουδών που του ταιριάζει με βάση τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες αλλά και το ταλέντο του. Μετά το πέρας των σπουδών τους όλοι οι σπουδαστές λαμβάνουν την ανάλογη πιστοποίηση φοίτησης ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ο σπουδαστής έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει και τους επίσημους τίτλους σπουδών από το ελληνικό κράτος, το Πτυχίο και το Δίπλωμα στο όργανο επιλογής του. 

Σημαντικός τομέας της εκπαίδευσης στο Σχολείον Ψαλτικής είναι και η συμμετοχή των σπουδαστών στις μαθητικές ορχήστρες. Κάθε χρονιά σχηματίζονται μικρές ορχήστρες που αναλαμβάνουν να μελετήσουν και να παρουσιάσουν επιλεγμένο ρεπερτόριο συγκεκριμένων περιοχών. Η συμμετοχή των σπουδαστών στις ορχήστρες κρίνεται απαραίτητη και καταλυτική για τη μουσική μόρφωση και εκπαίδευση των σπουδαστών και τους ακολουθεί μέχρι το πέρας των σπουδών τους στο Σχολείο μας.