Σχολεῖον Ψαλτικῆς
Sholeion Psaltikis

Εξειδικευμένα Tμήματα

 

Το «Σχολείον Ψαλτικής» έχοντας ως στόχο του την πολύπλευρη και υψηλή κατάρτιση των μελλοντικών ιεροψαλτών και δασκάλων εκκλησιαστικής μουσικής, πέρα από τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του υπουργείου Παιδείας, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλεγόμενων μαθημάτων ψαλτικής. Τα εξειδικευμένα αυτά τμήματα είναι ανοιχτά για κάθε ενδιαφερόμενο (σπουδαστές του Σχολείου μας και μη) εφόσον πληροί ορισμένες προϋποθέσεις, ενώ η διάρκεια της φοίτησης ποικίλλει. 

Συγκεκριμένα προσφέρονται τα ακόλουθα μαθήματα:

 • Παλαιογραφία 
 • Μελοποιία 
 • Θεωρία Ανατολικής Μουσικής (maqam) 
 • Θεωρία Βυζαντινής Μουσικής 
 • Μουσική Ορθογραφία 
 • Ιστορία Εκκλησιαστικής Μουσικής 
 • Τυπικό 
 • Μέλη 20ού αι. 
 • Παλαιά Παπαδική 
 • Παλαιό Στιχηράριο 
 • Καλοφωνικό Ειρμολόγιο 
 • Κρατηματάριο