Σχολεῖον Ψαλτικῆς
Sholeion Psaltikis

Μουσική Προπαιδεία

Η ενασχόληση με τη μουσική κατά την προσχολική ηλικία είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι έχει πολλαπλά οφέλη στην ανάπτυξη των παιδιών: εξοικείωση με το χώρο, εκμάθηση των πρώτων απλών, αλλά βασικών, μουσικών εννοιών, συμβολή στην πνευματική τους υγεία και την εξέλιξη των γνωστικών και γλωσσικών ικανοτήτων τους. Η μουσική έχει κατευναστική και χαλαρωτική επίδραση στα παιδιά, ενώ συντελεί στη συναισθηματική τους ανάπτυξη και προάγει την κοινωνικοποίησή τους.

Στο «Σχολείον Ψαλτικής» το τμήμα της μουσικής προπαιδείας είναι προσανατολισμένο στην παραδοσιακή μουσική. Το μάθημα περιλαμβάνει την εκμάθηση παραδοσιακών τραγουδιών και εκκλησιαστικών ύμνων καθώς και εκπαιδευτικά παιχνίδια με στόχο την αφομοίωση των μουσικών εννοιών του χρόνου, του τονικού ύψους,  της ρυθμικής αγωγής, της δυναμικής, της χροιάς και της διάρθρωσης μιας μουσικής σύνθεσης. Επιπλέον παρουσιάζονται τα βασικότερα παραδοσιακά μουσικά όργανα, ενώ μέσα από λαϊκά παραμύθια και διηγήσεις διαφόρων περιοχών της Ελλάδας τα παιδιά μαθαίνουν τα έθιμα, τις παραδόσεις του τόπου μας και τα τραγούδια που συνδέονται με αυτά.