Σχολεῖον Ψαλτικῆς
Sholeion Psaltikis

Παλαιογραφία

Η ερευνητική ομάδα του τμήματος Παλαιογραφίας του Σχολείου Ψαλτικής λειτουργεί από το έτος 2008, υπό την εποπτεία και διδασκαλία του Κωνσταντίνου Φωτόπουλου. Ο στόχος των ερευνών και της μελέτης της είναι διττός: η κατανόηση των σκοτεινών σημείων των παλαιών θεωρητικών συγγραμμάτων και η εξήγηση παλαιών μελών διαφόρων περιόδων της μουσικής σημειογραφίας, η μεταγραφή τους δηλαδή από τη γραφή παλαιοτέρων περιόδων στη σημερινή. 

Ασχολούμενοι με τη μελέτη της εξέλιξης της μουσικής γραφής αποκτούμε καλύτερη γνώση της ιστορίας της εκκλησιαστικής μουσικής και κατανοούμε σε βάθος τη λογική των παλαιών διδασκάλων. Επιπλέον μπορούμε να ερμηνεύσουμε τους λόγους για τους οποίους εντοπίζουμε διαφορές στην εξήγηση του ιδίου μέλους από διαφορετικούς εξηγητές ενώ ταυτόχρονα ωφελούμαστε και στον τομέα της μελοποιίας. Ας μην λησμονούμε επίσης το γεγονός ότι παρά το πλήθος των εξηγήσεων που κληρονομήσαμε από τους παλαιότερους δασκάλους, πολλά από τα παλαιά μαθήματα -ακόμα και μερικά από αυτά που γνώρισαν μεγάλη διάδοση κατά το παρελθόν- παραμένουν ανεξήγητα. Ερευνώντας επομένως την παλαιά γραφή μας δίνεται η δυνατότητα να μεταφέρουμε αυτά τα μαθήματα στο ισχύον σύστημα ώστε να μπορούμε να τα μελετούμε και να τα ψάλλουμε.