Σχολεῖον Ψαλτικῆς
Sholeion Psaltikis

Παραδοσιακό τραγούδι – Όργανα

Το Σχολείον Ψαλτικής στοχεύει σε μία άρτια και πολύπλευρη εκπαίδευση των σπουδαστών της παραδοσιακής μουσικής, που τελικά θα παράγει παίκτες με υψηλό τεχνικό και θεωρητικό επίπεδο αλλά και με σεβασμό στην παράδοση και την τέχνη την οποία υπηρετούν.  

Κάθε όργανο προσεγγίζεται ανάλογα με την περιοχή στην οποία απαντάται, το ρεπερτόριό του, τον τρόπο παιξίματος και τον ρόλο του στην ορχήστρα.   

Με βάση και το Πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού υπάρχουν οι εξής Κατευθύνσεις που διδάσκονται στο Σχολείο μας:  

α. Τραγουδιού και Οργάνων πανελληνίου και ευρυτέρου ανατολικού ρεπερτορίου, 

β. οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερτορίων, 

γ. θεωρητικών.  

Η Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Σχολείου μας έχει καταρτίσει δύο κατευθύνσεις σπουδών με τα αντίστοιχα προγράμματα. 

Η Α΄ κατεύθυνση απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν έχουν τον χρόνο ή τη δυνατότητα να ακολουθήσουν ένα αυστηρό και απαιτητικό Πρόγραμμα Σπουδών. Οι σπουδαστές της κατεύθυνσης αυτής μαθαίνουν να χειρίζονται κυρίως πρακτικά το μουσικό τους όργανο. Μπορούν να επιτύχουν ένα αρκετά υψηλό επίπεδο τεχνικής μέσα από το ανάλογο ρεπερτόριο και να γίνουν καλοί παίκτες. Προαιρετικά μπορούν να παρακολουθήσουν και κάποια από τα δευτερεύοντα θεωρητικά μαθήματα που πραγματοποιούνται στο Σχολείο μας. 

Η Β΄ Κατεύθυνση  αφορά σε μια πιο ολοκληρωμένη μουσική εκπαίδευση. Ο στόχος και εδώ παραμένει ίδιος. Παίξιμο και γνώσεις υψηλού επιπέδου αλλά και ικανότητα διδασκαλίας σε άλλους.   

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ένα ρεπερτόριο δομημένο με βάση τις απαιτήσεις κάθε οργάνου αλλά και της περιοχής που μελετάται καθώς και μια σειρά δευτερευόντων θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω μόρφωση και εξέλιξη του μουσικού. Τέτοια μαθήματα είναι η Θεωρία Δυτικής Μουσικής, η Θεωρία Ανατολικής Μουσικής (μακάμ), η Ρυθμολογία, η Ιστορία και Μορφολογία, η Ηχοληψία, η Οργανολογία και Οργανοποιία, κ.α΄. Τα μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτικά για την απόκτηση επίσημου τίτλου σπουδών από το ελληνικό κράτος (Πτυχίο και Δίπλωμα). 

Ανεξάρτητα από το ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει κάποιος, τα μαθήματα οργάνου είναι ατομικά και τα δευτερεύοντα υποχρεωτικά ομαδικά ενώ υπάρχει και η επιλογή διαδικτυακού μαθήματος. Με την ολοκλήρωση κάθε τάξης ή μαθήματος οι σπουδαστές εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ώστε να προαχθούν στο επόμενο επίπεδο.  

Πολύ σημαντική τέλος είναι και η συμμετοχή όλων των σπουδαστών στις μαθητικές ορχήστρες του Σχολείου, καθεμία από τις οποίες μελετά διαφορετικό ρεπερτόριο και περιοχή.  

Παρακάτω μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε όργανο:  

Παραδοσιακό τραγούδι

Ποντιακό τραγούδι

Νέι

Τσαμπούνα

Βιολί

Ποντιακή λύρα

Κρητική λύρα

Κανονάκι

Ούτι

Ταμπουράς

Λάφτα

Λαούτο

Κρητικό λαούτο

Σαντούρι

Κρητικό μαντολίνο

Κρουστά