Σχολεῖον Ψαλτικῆς
Homepage header
Sholeion Psaltikis

Δάσκαλοι

Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του το Σχολείον Ψαλτικής προσπάθησε να συμπορευθεί με ανθρώπους που θα ενστερνίζονταν το όραμά του για τον τρόπο διδασκαλίας και το υψηλό επίπεδο μόρφωσης και εκπαίδευσης των σπουδαστών της παραδοσιακής μουσικής. Με την πάροδο των ετών έχει διαμορφωθεί μία πολύ αξιόλογη και δυνατή ομάδα για την οποία είμαστε υπερήφανοι.   

Αρβανίτης Ανδρέας 

Δαμανάκη Εμμέλεια

Καλατζής Κωνσταντίνος

Μελαχροινού Μαρία 

Μιχαηλίδης Ιωάννης

Πούλιος Αναστάσιος 

Πούλιος Ιωάννης  

Σπανού Σταυρούλα 

Σπηλιακοπούλου Χριστίνα

Ταπάκης Κυριάκος