Σχολεῖον Ψαλτικῆς
Sholeion Psaltikis

Παιδικά Τμήματα

Η συμμετοχή παιδιών στους ψαλτικούς χορούς κατά τη διάρκεια των ακολουθιών παλαιότερα θεωρούνταν δεδομένη. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται από την απεικόνιση ψαλτικών χορών σε αγιογραφίες, από μαρτυρίες γηραιών ψαλτών αλλά και από ηχογραφήσεις που καταγράφουν την παλαιότερη πρακτική των αναλογίων του πατριαρχικού ναού της Κωνσταντινούπολης. Οι λεπτές παιδικές φωνές γλυκαίνουν το πιο βαρύ άκουσμα των ανδρικών, ενώ τα παιδιά με την ικανότητά τους για γρήγορη και εις βάθους αφομοίωση της εκκλησιαστικής μουσικής την κάνουν βίωμά τους, εντρυφούν στο γνήσιο ψαλτικό ύφος και θέτουν στέρεες και σωστές βάσεις για την εξέλιξή τους στους αυριανούς ιεροψάλτες. 

Το «Σχολείον Ψαλτικής» για τους παραπάνω λόγους δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία της εκκλησιαστικής μουσικής στις μικρές ηλικίες. Με σκοπό αρχικά την εξάσκηση και όξυνση της μουσικής τους αντίληψης προχωρούν σταδιακά στην απομνημόνευση σύντομων ύμνων και στην εισαγωγή τους στο θεωρητικό μέρος της εκκλησιαστικής μουσικής. Η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων αλλά και ευγενούς άμιλλας ανάμεσα στα παιδιά καθιστούν τη διαδικασία της μάθησης πιο εύκολη και ευχάριστη. 

Η συμμετοχή των μικρών σπουδαστών στην Παιδική Χορωδία του Σχολείου μας και η συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις και ακολουθίες αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο και σημαντικό βοήθημα στην εξέλιξή τους. Ειδικότερα στις ακολουθίες τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά κρατώντας το ίσο, κανοναρχώντας, ψάλλοντας απλά μέλη και απαγγέλοντας τον Απόστολο. 

Τα παιδικά μας τμήματα, από τα πλέον δυναμικά του Σχολείου Ψαλτικής, διακρίνονται κυρίως με βάση την ηλικία των παιδιών. 

 
 Α) ΨΑΛΤΑΚΙΑ (4-7 ετών) 

Η ενασχόληση με την ψαλτική δεν προϋποθέτει τη γνώση γραφής και ανάγνωσης από τους μικρούς μας σπουδαστές. Τα ψαλτάκια του Σχολείου μας, αγόρια ηλικίας 4 έως 7 ετών, έρχονται σε επαφή με την ψαλτική, την εκκλησιαστική παράδοση και τις ιερές ακολουθίες από τη σκοπιά του ιεροψάλτη. Μέσα από διηγήσεις, ηχογραφήσεις, παιχνίδια και ύμνους οξύνουν τη μουσική τους αντίληψη, εξασκούν τη φωνή και την τεχνική τους, διδάσκονται τη σημασία της συνεργασίας εντός της χορωδίας-ομάδας και αποκτούν το κατάλληλο υπόβαθρο ώστε να εισαχθούν ομαλά στην παιδική μας χορωδία. 

μάθημα με ψαλτάκια

Το μάθημα πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα, είναι ωριαίο και η φοίτηση στο τμήμα διαρκεί μέχρι τρία έτη. 

  

 Β) ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (6-14 ετών) 

Το τμήμα αυτό απευθύνεται σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας έχοντας τον ίδιο σκοπό: την εξάσκηση της μουσικής αντίληψης και την εισαγωγή στη θεωρία και πράξη της εκκλησιαστικής μουσικής. Οι σπουδαστές κατατάσσονται σε τμήματα ανάλογα με την ηλικία και την πρότερη μαθητεία τους στο Σχολείο και η φοίτηση διαρκεί έως τρία έτη.