Σχολεῖον Ψαλτικῆς
Sholeion Psaltikis

Μόσχα

Η σχέση μας με τη Ρωσία ξεκινά πριν την ίδρυση του Σχολείου Ψαλτικής, όταν ο ρωσικός εκδοτικός οίκος «Άγιον Όρος» προσκάλεσε τον Κωνσταντίνο Φωτόπουλο στη Μόσχα για να οργανώσει και να διδάξει στην πρώτη σχολή βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.  

Ο Κωνσταντίνος Φωτόπουλος δίδαξε εκεί για τρία χρόνια. Στα χρόνια αυτά μπήκαν τα θεμέλια για τη διάδοση της βυζαντινής μουσικής στη Ρωσία. Αυτό επιτεύχθηκε με σκληρή δουλειά, η οποία πέραν της εκμάθησης της ψαλτικής σε πλήθος μαθητών άφησε ως παρακαταθήκη και τη μελοποίηση πάμπολλων μουσικών κειμένων στη σλαβονική γλώσσα.  

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν σχέσεις αληθινής φιλίας και σεβασμού, οι οποίες συνετέλεσαν ώστε να υπάρχει έκτοτε μία ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ Ελλήνων και Ρώσων.  

Το 2008 η Σχολή αρχίζει να λειτουργεί ανεξάρτητα από τις εκδόσεις, αποτελώντας άτυπο παράρτημα του Σχολείου Ψαλτικής με την ονομασία «Πсалтика». Στη δεκαετία αυτή  η σχέση και επικοινωνία δεν χάθηκε ποτέ, αφού οι ιδρυτές του Σχολείου μας Κωνσταντίνος Φωτόπουλος και Κωνσταντίνος Μπουσδέκης βρίσκονταν πολύ συχνά στη Μόσχα κάνοντας μαθήματα και σεμινάρια, ψάλλοντας σε συναυλίες αλλά και γράφοντας μουσικά κείμενα στη σλαβονική γλώσσα.   

Στη διάδοση της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής συνεισέφεραν από την πλευρά τους και οι εκεί σπουδαστές μας, αφού μετέφεραν την ψαλτική στις ιδιαίτερες πατρίδες τους και σε άλλες πόλεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας ενώ επίσης βοήθησαν στη σωστή και σοβαρή μελοποίηση μουσικών κειμένων αλλά και στη συγγραφή επιστημονικών άρθρων σχετικών με τη βυζαντινή μουσική.  

Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η χορωδία της Σχολής, η οποία με πολλές εμφανίσεις σε συναυλίες αλλά με τις ακολουθίες στους ναούς συνέβαλε στο να γνωρίσει καλύτερα τη βυζαντινή μουσική παράδοση το φιλόμουσο ρωσικό ποίμνιο.  

Όντας πλέον πιο αποδεκτή η βυζαντινή μουσική στο ευρύ κοινό, ευδοκίμησαν οι συνθήκες για μία πιο σταθερή και τακτική σχέση και έτσι από το 2018 η Σχολή βρίσκει στέγη στο κέντρο της Μόσχας και λειτουργεί πλέον ως επίσημο παράρτημα του Σχολείου μας με το όνομα «Cхолион Πсалтикис». Τα μαθήματα γίνονται από Ρώσους δασκάλους, απόφοιτους του Σχολείου Ψαλτικής, αλλά και από Έλληνες τόσο μέσω διαδικτύου όσο και με συστηματική φυσική παρουσία.  Διευθυντής του παραρτήματος -που αριθμεί περί τους εκατό σπουδαστές- είναι ο Μάξιμος Τρόσιν ενώ την Καλλιτεχνική Διεύθυνση και επίβλεψη έχουν οι ιδρυτές του Σχολείου μας, Κωνσταντίνος Φωτόπουλος και Κωνσταντίνος Μπουσδέκης.