Σχολεῖον Ψαλτικῆς
Sholeion Psaltikis

Δραστηριότητες

Το Σχολείον Ψαλτικής παράλληλα με τη διδασκαλία της εκκλησιαστικής και της παραδοσιακής μουσικής έχει αναπτύξει και υποστηρίζει μια σειρά από πρωτότυπες και ιδιαίτερα σημαντικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές απευθύνονται όχι μόνο στους σπουδαστές του Σχολείου μας αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο φιλόμουσο. Σκοπός τους είναι να καλλιεργηθεί μια μουσική κουλτούρα που μελετά το παρελθόν, εκτιμά τις σταθερές και τις αξίες της μουσικής αυτής και συνομιλεί με το σήμερα. Η εκκλησιαστική και η παραδοσιακή μουσική δεν αντιμετωπίζονται σαν μουσειακό είδος αλλά ως ζωντανές μουσικές οντότητες, που μπολιασμένες με την παράδοση των προηγούμενων γενεών είναι γόνιμες και επίκαιρες σε κάθε εποχή.