Σχολεῖον Ψαλτικῆς
Sholeion Psaltikis

Φωνητική

Η φωνή, το πολυτιμότερο όργανο των ιεροψαλτών και όσων ασχολούνται με το λόγο, χρειάζεται εκπαίδευση, φροντίδα και συντήρηση ώστε να αντιμετωπίζει την καθημερινή καταπόνηση και να προφυλαχθεί από επικίνδυνες και επιβλαβείς παθήσεις.   

Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του μαθήματος της Φωνητικής, με στόχο την εκπαίδευση των σπουδαστών μας στη σωστή χρήση της φωνής με την κατάλληλη τοποθέτηση, την αναπνευστική εξάσκηση και την απόκτηση της κατάλληλης τεχνικής τόσο για την ομιλία όσο και για το μέλος. Η μέθοδος διδασκαλίας βασίζεται σε άξονες όπως η γνώση της φυσιολογίας και ανατομίας του φωνητικού οργάνου, η τεχνική της αναπνοής και η ορθοφωνία. 

Το μάθημα, ατομικό ή ομαδικό, απευθύνεται σε ερασιτέχνες ή επαγγελματίες μουσικούς (τραγουδιστές και ιεροψάλτες), αλλά και σε εκπαιδευτικούς που ταλαιπωρούνται φωνητικά λόγω της πολύωρης ομιλίας που απαιτεί το επάγγελμά τους. Ειδικά δε για τους ιεροψάλτες, συνδυάζεται με πρακτική εξάσκηση σε ψαλτικό ρεπερτόριο. 

Το μάθημα διδάσκει η Χριστίνα Σπηλιακοπούλου