Σχολεῖον Ψαλτικῆς
Sholeion Psaltikis

Έρευνα

Η μουσικολογική έρευνα αποτελεί ένα από τα πεδία δράσης του Σχολείου Ψαλτικής. Η συστηματική μελέτη καίριων ζητημάτων που απασχολούν τη μουσικολογική σκέψη αποτελεί πρόκληση για δασκάλους και  μαθητές, ενώ συγχρόνως με τη δημοσίευση των πορισμάτων της προάγει τις μουσικές σπουδές του σήμερα.