Σχολεῖον Ψαλτικῆς
Sholeion Psaltikis

Εκκλησιαστική Μουσική

Πρωταρχικός και ξεκάθαρος στόχος του Σχολείου μας είναι η εκπαίδευση παραδοσιακών ψαλτών.  

Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία εκμάθησης της ψαλτικής διαδραματίζει η μουσική πράξη στο ναό και το αναλόγιο. Εκεί ο σπουδαστής θα εμπεδώσει και θα δοκιμάσει όσα μαθαίνει στην τάξη. 

Υπό αυτό το πρίσμα, η Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Σχολείου Ψαλτικής προτείνει σε κάθε σπουδαστή το πρόγραμμα σπουδών που του ταιριάζει με βάση τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες αλλά και το ταλέντο του.  

Το πρόγραμμα σπουδών  περιλαμβάνει  μια σειρά κύριων και δευτερευόντων μαθημάτων, τα οποία συνδυαστικά καταρτίζουν το προσωπικό πρόγραμμα σπουδών για κάθε σπουδαστή. Τα μαθήματα αυτά γίνονται είτε ατομικά είτε σε τμήματα ενώ είναι απαραίτητη και η συμμετοχή στις μαθητικές χορωδίες, καθώς τα μέλη τους μαθαίνουν να συμμετέχουν και να διευθύνουν χορωδιακά σύνολα. 

Μετά το πέρας των σπουδών τους όλοι οι σπουδαστές λαμβάνουν την ανάλογη πιστοποίηση φοίτησης ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ο σπουδαστής έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει και τους επίσημους τίτλους σπουδών από το ελληνικό κράτος, το Πτυχίο και το Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής. 

Η διδασκαλία στο Σχολείον Ψαλτικής ακολουθεί τη Μέθοδο των τριών διδασκάλων του 1814, όπως διατυπώθηκε στο “Μέγα Θεωρητικόν” και με τις προσθήκες και τροποποιήσεις της Πατριαρχικής Επιτροπής του 1881.  Στο πρακτικό μέρος πραγματοποιείται μέσα από τις κλασικές μουσικές εκδόσεις αλλά και ειδικά διδακτικά εγχειρίδια. Παράλληλα δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην προφορική παράδοση με βασικό σημείο αναφοράς την πατριαρχική μουσική παράδοση. 

Με τα ποικίλα προγράμματα σπουδών και τα εξειδικευμένα μαθήματα το Σχολείον Ψαλτικής ανοίγει μονοπάτια στους σπουδαστές του για να τα εξερευνήσουν. Ως συνέχεια των σπουδών τους οι σπουδαστές μπορούν να εξειδικευθούν επιπλέον στη σύνθεση, στην παλαιογραφία, στη διεύθυνση χορωδίας, στη διδασκαλία κτλ. 
Η ψαλτική είναι μια τέχνη με ιστορία πολλών αιώνων. Το Σχολείον Ψαλτικής ενθαρρύνει τους σπουδαστές να μελετήσουν την μακραίωνη αυτή τέχνη με τη βαθιά ριζωμένη στον χρόνο παράδοση, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές. Εδώ θα μάθετε την ιστορία, τα έργα και τα μυστικά μιας τέχνης από το παρελθόν η οποία συνεχίζει να είναι ζωντανή και αποτελεί σημείο αναφοράς για τους σημερινούς μουσικούς. Εκτός από τους δασκάλους σας θα ακούσετε, θα συναναστραφείτε και ενδεχομένως θα συμπράξετε με σπουδαίους άλλους ψάλτες.