Σχολεῖον Ψαλτικῆς
Sholeion Psaltikis

Προγράμματα

Το «Σχολείον Ψαλτικής» έχοντας ως στόχο την πολύπλευρη και υψηλή κατάρτιση τόσο των μελλοντικών ιεροψαλτών και δασκάλων εκκλησιαστικής μουσικής όσο και των μουσικών που ασχολούνται με την παραδοσιακή μας μουσική, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων μαθημάτων. Ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών, τα μουσικά κείμενα, οι συνθέτες, οι περιοχές και οι ιστορικές περίοδοι που εξετάζονται αποτελούν αντικείμενο μελέτης και έρευνας της ομάδας του Σχολείου που ασχολείται με την κατάρτιση προγραμμάτων σπουδών. 

Με βάση την ηλικία των σπουδαστών, τη θεματική και τον κλάδο μελέτης και λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και θεωρίες γίνεται προσπάθεια συστηματοποίησης της διδασκαλίας και ορισμού ενός πλαισίου ώστε η προσέγγιση κάθε θέματος να γίνεται με τον πληρέστερο τρόπο. 

Η διαδικασία αυτή δεν σταματά ποτέ και τα προγράμματα σπουδών του Σχολείου Ψαλτικής ανανεώνονται κάθε χρονιά.