Σχολεῖον Ψαλτικῆς
Νέι, λεπτομέρεια
Sholeion Psaltikis

Νέι


Το νέι είναι πνευστό, μακρόστενο μουσικό όργανο· ένας καλαμένιος πλαγίαυλος που κατασκευάζεται σε διάφορα μεγέθη. Συναντάται κυρίως στις αραβικές χώρες και είναι από τα αρχαιότερα μουσικά όργανα ενώ πρόγονοί του είναι οι σωληνωτές φλογέρες που συναντώνται σε διάφορους πολιτισμούς. Οι συνεχείς και στενές επαφές του Βυζαντίου με τις αραβικές χώρες συνέβαλαν στην εμφάνισή του στην Κωνσταντινούπολη, αν και δεν έχουμε στοιχεία για το χρόνο αυτής της διάδοσης.

Το νέι είναι όργανο σολιστικό, με απαλό και εκφραστικό ήχο, που μπορεί να αποδώσει όλα τα μικροδιαστήματα των «ήχων» και «δρόμων» της παραδοσιακής και εκκλησιαστικής μουσικής. Μάλιστα, ο εκ των κορυφαίων της εκκλησιαστικής μουσικής  Πέτρος Λαμπαδάριος ο Πελοποννήσιος (18ος αι.) έπαιζε και νέι.

Στην Ελλάδα συνοδεύει κυρίως λόγια μουσική, κωνσταντινουπολίτικα και μικρασιάτικα τραγούδια.