Σχολεῖον Ψαλτικῆς
Homepage header
Sholeion Psaltikis

Παραδοσιακό Τραγούδι

Με τον όρο παραδοσιακά τραγούδια προσδιορίζονται τα τραγούδια που ο αρχικός τους δημιουργός είναι άγνωστος. Τα τραγούδια αυτά διαμορφώθηκαν με τη συμβολή πολλών διαφορετικών ανθρώπων και περνώντας μέσα από το φίλτρο του χρόνου διασώθηκαν μέχρι τις μέρες μας μέσω της προφορικής, κατά βάση, παράδοσης. Οι ρίζες τους ανιχνεύονται στην αρχαιότητα και στα χρόνια του Βυζαντίου αλλά ο μεγαλύτερος όγκος τους δημιουργήθηκε την περίοδο της Τουρκοκρατίας. 

Τα παραδοσιακά τραγούδια ανάλογα με το περιεχόμενο του ποιητικού τους κειμένου χωρίζονται σε κατηγορίες όπως νανουρίσματα, παραλογές, της ξενιτιάς, κάλαντα, αποκριάτικα κ.ά. Επιπλέον χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλία ρυθμών και κλιμάκων, είναι μονοφωνικά, δεν ακολουθούν το συγκερασμό και ερμηνεύονται από έναν ή ομάδα τραγουδιστών. Συνήθως συνοδεύονται από όργανα και ο ρυθμός τους είναι χορευτικός. 

Το «Σχολείον Ψαλτικής» προσφέρει μαθήματα παραδοσιακού τραγουδιού (ατομικά και ομαδικά) με στόχο την εκμάθηση και σπουδή τους, προσεγγίζοντάς το με συστηματικότητα ανά περιοχή και εντρυφώντας στο ιδιαίτερο ύφος του καθενός. 

Η διδασκαλία δεν περιορίζεται στη στείρα απομνημόνευση της μελωδίας αλλά εμβαθύνει και στη θεωρητική ανάλυση κάθε τραγουδιού αλλά και της παραδοσιακής μουσικής γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται εκμάθηση της μορφολογίας, των ρυθμικών στοιχείων, του πενταγράμμου, της τροπικότητας κ.ά. 

Στο μάθημα δίνεται η ευκαιρία στους σπουδαστές να τραγουδούν μόνοι τους, κάτι το οποίο κρίνεται απαραίτητο για την επισήμανση και την τελειοποίηση ζητημάτων τεχνικής και ύφους.