Σχολεῖον Ψαλτικῆς
Ταμπουράς, λεπτομέρεια
Sholeion Psaltikis

Ταμπουράς


Έγχορδο, ασυγκέραστο μουσικό όργανο της ευρύτερης οικογένειας των λαουτοειδών, με μακρύ μπράτσο. Το σάζι και τα συγγενή προς αυτό όργανα στον εκάστοτε ελλαδικό χώρο, ήταν και είναι γνωστά ως ταμπουράδες, παρόλο που το σάζι -στη σημερινή του μορφή- διαφέρει αρκετά από τον ελληνικό ταμπουρά. Τα αρχέτυπα όργανα αυτών, είναι γνωστά ήδη από τη 2η χιλιετία π.Χ. Στην αρχαία Ελλάδα το συναντάμε ως τρίχορδο ή πανδούρα, στο Βυζάντιο ως θαμπούρα και στη νεότερη Ελλάδα ως ταμπουράσάζιμπουλγαρίμπουζούκιμπαγλαμά κ.τ.λ.

Πρόκειται για σολιστικό όργανο που διαθέτει μετακινούμενους μπερντέδες έχοντας τη δυνατότητα να αποδώσει όλα τα μικροδιαστήματα των «ήχων» και «δρόμων» της παραδοσιακής και εκκλησιαστικής μουσικής.


Το συναντάμε στο ρεπερτόριο αρκετών περιοχών της Ελλάδας.