Σχολεῖον Ψαλτικῆς
Βουδούρης-ΤΜ
Sholeion Psaltikis

01. Οι μουσικοί χοροί της Μ. τ. Χ. Ε. κατά τους κάτω χρόνους

Επεισόδιο 01: Ο Πρωτοψάλτης.

Ο Αλέξιος Φωτακόπουλος διαβάζει το βιβλίο του Άγγελου Βουδούρη «Οι μουσικοί χοροί της Μ. τ. Χ. Ε. κατά τους κάτω χρόνους». Στο βιβλίο αυτό ο Άγγελος Βουδούρης περιγράφει τον τρόπο που είναι δομημένοι οι χοροί των ψαλτών στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, ποια είναι η ιεραρχία και ποιος ο ρόλος του καθενός από τα μέλη τους.

Email
Facebook
WhatsApp
VK
Print