Σχολεῖον Ψαλτικῆς
Βουδούρης-ΤΜ
Sholeion Psaltikis

07. Οι Μουσικοί Χοροί της Μ. τ. Χ. Ε. κατά τους κάτω χρόνους

Θέμα επεισοδίου: Ειδικά καθήκοντα Δομεστίκων και Κανοναρχών. Ο Αλέξιος Φωτακόπουλος διαβάζει το βιβλίο του Άγγελου Βουδούρη “Οι μουσικοί χοροί της Μ. τ. Χ. Ε. κατά τους κάτω χρόνους”. Στο βιβλίο αυτό ο Άγγελος Βουδούρης περιγράφει τον τρόπο που είναι δομημένοι οι χοροί των ψαλτών στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, ποια είναι η ιεραρχία και ποιος ο ρόλος του καθενός από τα μέλη τους.

Email
Facebook
WhatsApp
VK
Print