Σχολεῖον Ψαλτικῆς
Βουδούρης-μουσικοκριτικά
Sholeion Psaltikis

01. Μουσικοκριτικά

Θέμα επεισοδίου: Ο Ιωάννης Τραπεζούντιος. 

Ο Αλέξιος Φωτακόπουλος διαβάζει το βιβλίο του Άγγελου Βουδούρη «Μουσικοκριτικά». Στο βιβλίο του αυτό ο Άγγελος Βουδούρης αναφέρεται στη μουσική δράση εκκλησιαστικών μουσικών διδασκάλων της Μεγάλης Εκκλησίας, που άκμασαν μετά την Άλωση. 

Email
Facebook
WhatsApp
VK
Print