Σχολεῖον Ψαλτικῆς
Sholeion Psaltikis

05. Μουσικολογικά απομνημονεύματα

Ο Αλέξιος Φωτακόπουλος διαβάζει το βιβλίο του Άγγελου Βουδούρη «Μουσικολογικά απομνημονεύματα». Πρόκειται για το ημερολόγιο στο οποίο ο Άγγελος Βουδούρης, δομέστικος του Ιακώβου Ναυπλιώτου, περιγράφει τις ψαλτικές εμπειρίες του από τα παιδικά του χρόνια μέχρι και τα πατριαρχικά αναλόγια και σημειώνει διάφορες σκέψεις και παρατηρήσεις σχετικά με την εκκλησιαστική μουσική.

Email
Facebook
WhatsApp
VK
Print