Σχολεῖον Ψαλτικῆς

«Χριστός ανέστη» και «Αναστάς ο Ιησούς» σε αργό ειρμολογικό μέλος. Εξήγηση Κωνσταντίνου Φωτοπούλου

Τα δύο μέλη  που παρατίθενται εδώ έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι μουσικές παραλλαγές του «Χριστός ανέστη» και του «Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου» είναι πολύ περιορισμένες.
Χριστός ανέστη-αργό

Τα δύο μέλη  που παρατίθενται εδώ, αν και δε διακρίνονται για τις  ιδιαίτερες θέσεις τους ή για τη μουσική πλοκή τους, παραμένουν ενδιαφέροντα καθώς οι μουσικές παραλλαγές του «Χριστός ανέστη» και του «Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου» είναι πολύ περιορισμένες.

Ο ήχος είναι πρώτος και το μέλος αργό ειρμολογικό, όπως άλλωστε και ο κανόνας του Πάσχα στον οποίο έχουν ενσωματωθεί. Η εξήγηση πραγματοποιήθηκε από το χειρόγραφο Παντοκράτορος 2022 σύμφωνα με τη Μέθοδο και την ορθογραφία που προτείνουν οι τρεις Δάσκαλοι.

ΠΗΓΕΣ (ενδεικτικά)

Χειρόγραφα

Παντοκράτορος 2022

Ιβήρων 968, Ειρμολόγιο Μπαλασίου ιερέως

Κουτλουμουσίου 440, Ειρμολόγιο Μπαλασίου ιερέως

ΕΒΕ 893, Ανθολογία της Παπαδικής

ΜΠΤ 704, Ανθολογία της Παπαδικής

Έντυπα

Πέτρου Πελοποννησίου, Πέτρου Βυζαντίου,  Ειρμολόγιον των Καταβασιών μετά του Συντόμου Ειρμολογίου, (Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ), Κωνσταντινούπολη 1825 (φωτ. ανατ. Αθήνα 2005).

Ιωάννου Λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α΄ Δομεστίκου, «Πανδέκτη της Ιεράς Εκκλησιαστικής Υμνωδίας του Όλου Ενιαυτού», τ. 2 Όρθρος, Κωνσταντινούπολη 1851  (φωτ. ανατ. Κατερίνη 2013).

Email
Facebook
WhatsApp
VK
Print