Σχολεῖον Ψαλτικῆς
Βουδούρης-ΤΜ
Sholeion Psaltikis

09. Οι Μουσικοί Χοροί της Μ. τ. Χ. Ε. κατά τους κάτω χρόνους

Θέμα επεισοδίου: Κατοικία, μισθός και απολαβές των πατριαρχικών ψαλτών.

Ο Αλέξιος Φωτακόπουλος διαβάζει το βιβλίο του Άγγελου Βουδούρη “Οι μουσικοί χοροί της Μ. τ. Χ. Ε. κατά τους κάτω χρόνους”. Στο βιβλίο αυτό ο Άγγελος Βουδούρης περιγράφει τον τρόπο που είναι δομημένοι οι χοροί των ψαλτών στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, ποια είναι η ιεραρχία και ποιος ο ρόλος του καθενός από τα μέλη τους.

Email
Facebook
WhatsApp
VK
Print