12-07-2016.Υποτροφία Σχολείου Ψαλτικής 2016-2017

Εκτύπωση

Κάθε χρόνο το «Σχολείον Ψαλτικής» παρέχει μία υποτροφία ενός έτους στο σπουδαστή με την υψηλότερη βαθμολογία στις προφορικές εξετάσεις του Ιουνίου. Για το ερχόμενο διδακτικό έτος, 2016 – 2017, υπότροφος του Σχολείου Ψαλτικής θα είναι ο μαθητής Προκοπίου Λουκάς, με βαθμό εξετάσεων ΑΡΙΣΤΑ [9,8].