"Πασαπνοάρια" των αίνων στη σλαβονική γλώσσα, μέλος Κων/νου Φωτόπουλου, ήχος πλ. α'

Εκτύπωση

Τα μέλη που σας παραθέτουμε είναι το «Πάσα πνοή» και το «Αινείτε» στη σλαβονική γλώσσα, έτσι όπως συνετέθησαν έπειτα από παράκληση της Ιεράς Μονής Novo Tikhvinski, στη Ρωσία.

Η μελοποίηση έχει γίνει κατά μίμηση Πέτρου Λαμπαδαρίου.  Λέγοντας μίμηση δεν εννοούμε απλώς την τοποθέτηση των σλαβονικών λέξεων στα ήδη υπάρχοντα μέλη του Λαμπαδαρίου αλλά μίμηση του τρόπου σκέψης του μεγάλου αυτού μελοποιού. Η μίμηση, άλλωστε, είναι ένα από τα απαραίτητα στάδια εκμάθησης της μελοποιίας, όπως αυτή διδάσκεται στη σχολή μας ( για περισσότερες λεπτομέρειες εδώ).  Παρά τις δυσκολίες που συναντά ο μελοποιός όταν συνθέτει στη σλαβονική  γλώσσα, εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων που αυτή παρουσιάζει, πλήθος μελών που ανήκουν σε όλα τα γένη της μελοποιίας (ειρμολογικό, στιχηραρικό, παπαδικό) έχουν συντεθεί με επιτυχία τόσο από εμάς όσο και από τους μαθητές της «Σχολής Βυζαντινής Μουσικής» της Μόσχας, που διδάχθηκαν τη μέθοδό μας. Τέλος,  πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τόσο το «πάσα πνοή» όσο και το «αινείτε» έχουν μελοποιηθεί σύμφωνα με τον τρόπο προφοράς και τονισμού της σλαβονικής γλώσσας των Ρώσων αδελφών μας και είναι κατάλληλα προς χρήση από τους λοιπούς σλαβόφωνους εφόσον η προφορά τους συμπίπτει με τη ρωσική.

 

a